Konferencja 2017


Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu

„LeanOZ – Lean Management w Ochronie Zdrowia”

 

pod patronatem honorowym

                   

Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

26 czerwca 2017 roku, godz. 10:00-17:00

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie 
ul. Żwirki i Wigury 63A, Sala konferencyjna

 

Program konferencji

 

Godz.

Temat wystąpienia

Prelegenci

 

10:00 -11:00

Rejestracja gości, kawa powitalna

Dyskusja w kuluarach

I Sesja – Przywitanie gości, wykłady inauguracyjne

Przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

 

11:00 – 11:30

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

Priorytety polityki zdrowotnej


Cele badawcze projektu LeanOZ

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Podsekretarz Stanu dr Marek Tombarkiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

 

11:30 – 12:00

Kluczowe parametry procesu leczenia udaru mózgu

Zastosowania Lean w leczeniu udarów mózgu

Przegląd systematyczny literatury

Dr hab. Adam Kobayashi

Dr Daria Biechowska

Dr Mira Lisiecka-Biełanowicz

Urszula Cegłowska

 

12:00 – 12:30

Szanse i zagrożenia w zastosowaniach lean management w ochronie zdrowia

Wdrożenie projektu Lean – czynniki sukcesu

Prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak

Stanisław Brzozowski

Prof. nadzw. dr hab. Anna Kosieradzka

 

12:30 – 13:00

Przerwa na lunch

Dyskusja w kuluarach

II Sesja – Standardy mapowania strumieni wartości, prezentacje zespołów projektu LeanOZ

Przewodniczy prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak

 

 

13:00 – 13:50

Dokumentacja Standardów LeanOZ

Inicjatywa projektu LeanOZ, przygotowanie danych

Lokalna mapa potrzeb zdrowotnych

Lokalna mapa zasobów medycznych

Standaryzacja miejsc realizacji świadczeń

Prof. dr hab.  Tomasz Hermanowski

Stanisław Brzozowski


Marika Guzek


Witold Paweł Kalbarczyk

 

13:50 – 14:20

Mapa stanu obecnego i propozycje usprawnień

Mapa stanu docelowego i plan wdrożenia

Wycena potencjalnych efektów wdrożenia

Stanisław Brzozowski

Krzysztof Rogalski

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Bednarek

 

14:20 – 15:00

Studia przypadków (porównania):

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach

SOR Szpitala im Kopernika w Łodzi

Stanisław Brzozowski

Dr Daria Biechowska

Tomasz Włodarczyk

Dr Aleksander Buczacki

 

15:00 – 15:15

Przerwa na kawę

Dyskusja w kuluarach

III Sesja – Konsultacje społeczne Standardów LeanOZ, panel dyskusyjny

Przewodniczy Stanisław Brzozowski

 

 

15:15 – 15:30

Realizacja planu konsultacji społecznych

Stanisław Brzozowski

Małgorzata Chmielewska

 

15:30 – 16:00

Panel dyskusyjny

Praktyczne zastosowania narzędzi lean management  w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia
Dyskusja z uczestnikami konferencji

Maciej Miłkowski Za-ca Prezesa NFZ

Dr Gabriela Sujkowska Dyrektor Departamentu Taryfikacji AOTMiT

Dr Dariusz Timler Dyrektor SOR Szpital im. M Kopernika w Łodzi

Dr Barbara Więckowska Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia

Moderator Stanisław Brzozowski PTEZ

 

16:00 – 16:15

Ankieta ewaluacyjna Standardów LeanOZ

Krzysztof Rogalski

 

16:15 – 17:00

Przerwa na kawę

Dyskusja, zakończenie konferencji


 Dziękujemy za udział w konferencji

Patronat medialny

  
#konferencja #leanoz #warszawskiuniwersytetmedyczny #ochronazdrowia #zdrowie